วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีชีวภาพ

ความหมาย

เทคโนโลยีชีวภาพหมายถึง


การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาสิ่งมีชีวิต เพื่อ จะได้นำผลผลิตที่ได้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์  ไม่ว่าจะทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม ฯลฯ


ประโยชน์


ด้านอุตสาหกรรม
-ทำเบียร์ ไวน์ เหล้า ขนมปัง
-หมักนม  ทำเนยแข็ง โยเกิร์ต
-การเพาะเห็ด
-การผลิตซีอิ๊ว


ด้านการแพทย์
-การฝากถ่ายตัวอ่อน ในกรณีที่ แม่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้
-ตรวจหาความสัมพันธ์ ทางสายเลือด ด้วยการวิเคราะห์ DNA
- Gene Therapy
-สืบคดีจากการตรวจลายพิมพ์ DNA
ข้อเสีย
- ความปลอดภัยในด้านการนำมาเป็นอาหารของผู้บริโภคสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีน้อย
 ที่ใช้ GMOs ในการตัดต่อพันธุกรรม   โดนพิจารณาจาก ผลกระทบจากการปริโภคอาหาร  GMOs


-มีผลกระทบทำให้เกิดการสูญพันธุ์ ของพืชและ สัตว์ พันธุ์แท้ ซึ่งกระทบต่อความหลากหลายท่างชีวภาพและระบบนิเวศน์
- ด้านต้นทุนการผลิต เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช มีราคาสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น